series-th

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

ซีรีส์เรื่องนี้อิงมาจากยุคชิลลา ในสมัยที่มีระบบการจัดลำดับสายตระกูลมีอยู่จริง ในรัชสมัยของพระราชาจินฮึง องค์พระราชินีจีโซให้พระราชาใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเพื่อปกป้องเขาจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อใกล้เวลาครองราชย์อย่างเหมาะสมของเขาแล้ว พระราชินีทรงสร้างฮวารัง กลุ่มชายหนุ่มรูปงามและพิเศษ เพื่อฝึกลูกชายเลือดบริสุทธิ์ของเหล่าขุนนางให้จงรักภักดีต่อพระราชา อย่าลุกไปไหนเพื่อรับชมเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเมื่อมูมยองและพระราชาเข้าร่วมฮวารังด้วยตัวเองด้วยชื่อปลอม

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19

Hwarang Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 20