series-th

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย]

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย]

มนุษย์ดาวตี้ซิงได้เดินทางมาบนโลก(ดาวไฮ่ซิง) แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่าง ทำให้ยีนในร่างกายของพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมีร่างกายเหมือนมนุษย์ แต่กลับมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันไป พวกเขาอาศัยอยู่ใต้ดินของโลกมนุษย์ หลังเกิดเหตุการณ์อุกกาบาตตกลงมายังพื้นโลก ก็มีบางกลุ่ม อยากยึดครองดินแดนของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์กว่า จึงได้นำชาวไฮ่ซิงและพวกกลายพันธุ์ทำสงครามกับมนุษย์โลก แต่เพราะของวิเศษทั้ง4อย่าง ที่ได้รับพลังวิเศษจากอุกกาบาต จึงทำให้ชาวไฮซิงพ่ายแพ้ ยอมทำสนธิสัญญาสันติภาพ ว่าจะอยู่ใต้ดินอย่างสงบและเงียบเชียบ หลายพันปีผ่านไป(หมื่นปี) มนุษย์โลกส่วนใหญ่ได้ลืมเลือนเหตุการณ์ในครั้งนั้นจนสิ้น

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 1

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 2

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 3

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 4

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 5

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 6

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 7

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 8

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 9

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 10

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 11

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 12

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 13

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 14

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 15

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 16

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 17

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 18

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 19

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 20

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 21

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 22

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 23

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 24

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 25

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 26

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 27

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 28

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 29

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 30

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 31

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 32

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 33

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 34

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 35

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 36

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 37

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 38

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 39

Guardian การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ [ซับไทย] Ep 40 [End]