series-th

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

มูยอม (ยุนซังฮยุน) เป็นนักสืบเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มูยอมเคยเป็นพระสงฆ์ เพราะมีปัญหากับชายคนหนึ่งที่ชื่อกั๊บดง เพื่อตัดขาดเรื่องเวรกรรมซึ่งมีต่อกั๊บดง

มูยอมกลับมาเป็นนักสืบ หลังจากที่หมดอายุความในคดี เนื่องจากกั๊บดงกลับมาปรากฎตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ละครเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Hwaseong serial murder case ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง คศ.1986 to คศ.1991 แถบฮวาซอง เกาหลีใต้ผู้หญิง 10 คนถูกข่มขืนและฆาตกรรมในช่วงนั้น ได้มีการทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นใน คศ.2003 Memories of Murder

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 14

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 15

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 16

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 17

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 18

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 19

Gab Dong Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 20