series-th

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย]

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย]

เรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนางเอกของเรื่อง ‘ฉู่อวี้’ ตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองได้ย้อนเวลามาในยุคพันกว่าปีก่อนศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด และอยู่ในร่างของ ‘องค์หญิงซานอินหลิวฉู่อวี้’ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ลุ่มหลงอยู่ในกามโลกีย์และมีชายบำเรอในตำหนักส่วนพระองค์เกือบสามสิบคน ฉู่อวี้ใช้เวลาปรับตัวปรับใจให้รับกับสภาพความเป็นจริงนั้น โดยนางต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่าใครคือผู้ที่นางจะไว้ใจได้หรือไม่ได้ ซึ่งภายใต้อำนาจและการแย่งชิงนั้นนับว่าหาผู้ที่ไว้ใจได้ได้ยากยิ่ง ทั้งนางยังต้องเร่งหาวิธีที่ตนเองจะรอดพ้นจากความตายตามที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ ซึ่งก็ใกล้เข้ามาทุกที!

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 1

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 2

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 3

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 4

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 5

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 6

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 7

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 8

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 9

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 10

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 11

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 12

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 13

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 14

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 15

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 16

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 17

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 18

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 19

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 20

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 21

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 22

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] 23

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 24

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 25

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 26

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 27

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 28

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 29

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 30

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 31

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 32

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 33

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 34

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 35

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 36

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 37

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 38

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 39

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 40

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 41

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 42

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 43

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 44

Feng Qiu Huang หงส์ขังรัก [ซับไทย] Ep 45