series-th

Everybody Say Kungdari ตอนที่ 1-99 ล่าสุด [ซับไทย]

Everybody Say Kungdari ตอนที่ 1-99 ล่าสุด [ซับไทย]

เรื่องย่อ : ฮันซูโฮ ผู้ที่เคยเป็นชาวนิวยอร์กและมีความสุขกับชีวิตที่นั่นในฐานะผู้จัดการดาวรุ่งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เขาเสียภรรยาไปเพราะอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้นลูกสาวของเขายังต้องทนทุกข์จากโรคเกล็ดเลือดต่ำ เขาละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาใช้ชีวิตที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าคุงดารี ที่ที่เขาพยายามจะหาทางบำบัดลูกสาวด้วยวิถีธรรมชาติ "Everybody Say Kungdari" คือละครชนบทอันแสนสดใสที่จะพูดถึงว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราอย่างแท้จริง

Everybody Say Kungdari Ep.01

Everybody Say Kungdari Ep.02

Everybody Say Kungdari Ep.03

Everybody Say Kungdari Ep.04

Everybody Say Kungdari Ep.05

Everybody Say Kungdari Ep.06

Everybody Say Kungdari Ep.07

Everybody Say Kungdari Ep.08

Everybody Say Kungdari Ep.09

Everybody Say Kungdari Ep.10

Everybody Say Kungdari Ep.11

Everybody Say Kungdari Ep.12

Everybody Say Kungdari Ep.13

Everybody Say Kungdari Ep.14

Everybody Say Kungdari Ep.15

Everybody Say Kungdari Ep.16

Everybody Say Kungdari Ep.17

Everybody Say Kungdari Ep.18

Everybody Say Kungdari Ep.19

Everybody Say Kungdari Ep.20

Everybody Say Kungdari Ep.21

Everybody Say Kungdari Ep.22

Everybody Say Kungdari Ep.23

Everybody Say Kungdari Ep.24

Everybody Say Kungdari Ep.25

Everybody Say Kungdari Ep.26

Everybody Say Kungdari Ep.27

Everybody Say Kungdari Ep.28

Everybody Say Kungdari Ep.29

Everybody Say Kungdari Ep.30

Everybody Say Kungdari Ep.31

Everybody Say Kungdari Ep.32

Everybody Say Kungdari Ep.33

Everybody Say Kungdari Ep.34

Everybody Say Kungdari Ep.35

Everybody Say Kungdari Ep.36

Everybody Say Kungdari Ep.37

Everybody Say Kungdari Ep.38

Everybody Say Kungdari Ep.39

Everybody Say Kungdari Ep.40

Everybody Say Kungdari Ep.41

Everybody Say Kungdari Ep.42

Everybody Say Kungdari Ep.43

Everybody Say Kungdari Ep.44

Everybody Say Kungdari Ep.45

Everybody Say Kungdari Ep.46

Everybody Say Kungdari Ep.47

Everybody Say Kungdari Ep.48

Everybody Say Kungdari Ep.49

Everybody Say Kungdari Ep.50

Everybody Say Kungdari Ep.51

Everybody Say Kungdari Ep.52

Everybody Say Kungdari Ep.53

Everybody Say Kungdari Ep.54

Everybody Say Kungdari Ep.55

Everybody Say Kungdari Ep.56

Everybody Say Kungdari Ep.57

Everybody Say Kungdari Ep.58

Everybody Say Kungdari Ep.59

Everybody Say Kungdari Ep.60

Everybody Say Kungdari Ep.61

Everybody Say Kungdari Ep.62

Everybody Say Kungdari Ep.63

Everybody Say Kungdari Ep.64

Everybody Say Kungdari Ep.65

Everybody Say Kungdari Ep.66

Everybody Say Kungdari Ep.67

Everybody Say Kungdari Ep.68

Everybody Say Kungdari Ep.69

Everybody Say Kungdari Ep.70

Everybody Say Kungdari Ep.71

Everybody Say Kungdari Ep.72

Everybody Say Kungdari Ep.73

Everybody Say Kungdari Ep.74

Everybody Say Kungdari Ep.75

Everybody Say Kungdari Ep.76

Everybody Say Kungdari Ep.77

Everybody Say Kungdari Ep.78

Everybody Say Kungdari Ep.79

Everybody Say Kungdari Ep.80

Everybody Say Kungdari Ep.81

Everybody Say Kungdari Ep.82

Everybody Say Kungdari Ep.83

Everybody Say Kungdari Ep.84

Everybody Say Kungdari Ep.85

Everybody Say Kungdari Ep.86

Everybody Say Kungdari Ep.87

Everybody Say Kungdari Ep.88

Everybody Say Kungdari Ep.89

Everybody Say Kungdari Ep.90

Everybody Say Kungdari Ep.91

Everybody Say Kungdari Ep.92

Everybody Say Kungdari Ep.93

Everybody Say Kungdari Ep.94

Everybody Say Kungdari Ep.95

Everybody Say Kungdari Ep.96

Everybody Say Kungdari Ep.97

Everybody Say Kungdari Ep.98

Everybody Say Kungdari Ep.99

ล่าสุด