series-th

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 1-60 จบ [ซับไทย]

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี ตอนที่ 1-60 จบ [ซับไทย]

เรื่องราวของ หนิงเชวีย ที่มีความฝันอยากฝึกวิชา แม้ผู้คนจะบอกว่าร่างกายของเขาไม่เหมาะต่อการฝึก แต่สุดท้ายเขาก็พยายามจนสอบเข้าสถานศึกษาจนได้ เรื่องราวจะเล่าตั้งแต่การพยายามเข้าเรียน การทดสอบ ไปจนถึงชีวิตการฝึกของเขา คำโปรย ต้าถังอันยิ่งใหญ่สถาปนาแผ่นดินขึ้นด้วยกำลังทหาร ให้ความสำคัญที่สุดคือวิชาบู๊ แม้นเจ้าเป็นเพียงไพร่ไร้เชื้อตระกูล หากพอมีพลังฝีมือ ไม่ขี้ขลาดหดหัว เจ้าก็นับว่ามีที่ให้ยืนในแผ่นดิน ‘หนิงเชวีย’เด็กกำพร้าเติบโตขึ้นในป่าเขา เมื่อเด็กชายเปลี่ยนกลายเป็นเด็กหนุ่ม มันก็เข้าร่วมเป็นพลทหารปลายแถวแห่งกองกำลังเล็กๆ สังกัดเมืองชายแดน ตัวมันที่ฝีมือไม่นับว่าเลวสร้างความดีความชอบมิใช่น้อย เป็นสุขอยู่ได้ไม่ต้องดิ้นรน ภายนอกดูไม่อินังขังขอบ ทว่าภายในใจกลับสุมซ่อนไว้ด้วยความลับ ความหลัง และความฝัน มันมีความลับ...ที่อาจต้องติดตัวมันไปจนตาย ด้วยมิอาจหาคนเข้าใจ มันมีความหลัง...ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มันมุ่งสู่เป้าหมาย มันมีความฝัน...ว่าสักวันจะได้กราบอาจารย์ ฝึกจิตบำเพ็ญฌาน และบัดนี้ หนทางสู่ความฝันนั้นได้เปิดออกเบื้องหน้ามันแล้ว! นักแสดง หนิ่งเชวีย ??รับบทโดย เฉินเฟยหยู่??? ซางซาง ?? รับบทโดย ซ่งอีเหริน ??? เย่หงหยู ??? รับบทโดย เมิ่งจื่อยี่ ??? โม่ซานซาน ??? รับบทโดย เยวียนปิงเหยียน??? ลู่เฉินเจีย รับบทโดย หวงอีหลิน ??? หลงชิ่ง รับบทโดย ซุนจู่จวิน ??? จวินโม่ รับบทโดย กัวผิ่นเชา ???

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.01

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.02

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.03

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.04

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.05

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.06

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.07

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.08

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.09

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.10

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.11

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.12

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.13

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.14

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.15

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.16

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.17

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.18

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.19

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.20

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.21

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.22

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.23

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.24

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.25

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.26

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.27

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.28

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.29

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.30

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.31

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.32

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.33

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.34

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.35

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.36

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.37

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.38

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.39

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.40

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.41

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.42

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.43

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.44

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.45

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.46

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.47

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.48

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.49

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.50

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.51

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.52

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.53

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.54

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.55

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.56

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.57

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.58

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.59

Ever night สยบฟ้าพิชิตปฐพี EP.60

จบ