series-th

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เมื่อสามวัยรุ่นจากชนชั้นแรงงานได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังที่สุดในสเปน ความขัดแย้งกันของพวกเขาและนักเรียนจากครอบครัวร่ำรวยจะนำไปสู่เหตุฆาตกรรม

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Elite Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8