series-th

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวการผจญภัยของเจ้าแห่งกาลเวลา "ดอกเตอร์" มนุษย์ต่างดาวผู้เดินทางข้ามเวลาและอวกาศ มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ เขาท่องไปทั่วจักรวาลด้วย 'ทาร์ดิส' ยานอวกาศรูปทรงประหลาดที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ ดอกเตอร์ต้องเผชิญกับศัตรูต่างๆ มากมายเพื่อที่จะรักษาอารยธรรม ช่วยเหลือมนุษย์ และแก้ไขประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดให้จงได้

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 11

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 12

Doctor Who Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 13 จบ