series-th

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย)

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย)

เด็กซ์เตอร์ นักวิเคราะห์เลือดในที่เกิดเหตุให้กับตำรวจไมอามี ภายนอกเขาดูสุภาพอ่อนโยน แต่ในเวลากลางคืน เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง เหยื่อของเขาก็คือเหล่าฆาตกรทั้งหลายนั่นเอง

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 1

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 2

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 3

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 4

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 5

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 6

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 7

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 8

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 9

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 10

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 11

Dexter Season 1 เด็กซเตอร์ เชือดพิทักษ์คุณธรรม ปี 1 (พากย์ไทย) Ep 12