series-th

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย]

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย]

ซ่งเจียหมิง สาวน้อยสดใส ผู้รับผิดชอบรายการโทรทัศน์ดิลิเชียสไทม์ แต่เพราะรายการเรตติ้งไม่ดี เธอจึงพยายามสร้างเรตติ้งด้วยการดึงเอา หลี่หยู่เจ๋อ เชฟหนุ่มสุดฮอต จากสถาบันด้านอาหารชั้นสูงของฝรั่งเศส มาร่วมรายการ แต่โชคชะตาเล่นตลก เมื่อเจียหมิง ได้ก่อเรื่องวุ่นวายไว้กับเชฟหลี่สุดฮอตคนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 1

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 2

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 3

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 4

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 5

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 6

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 7

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 8

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 9

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 10

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 11

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 12

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 13

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 14

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 15

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 16

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 17

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 18

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 19

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 20

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 21

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 22

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 23

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 24

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 25

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 26

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 27

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 28

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 29

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 30

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 31

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 32

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 33

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 34

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 35

Delicious Destiny หนุ่มหน้าใส หัวใจนักปรุง [พากษ์ไทย] Ep 36