series-th

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย]

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย]

ดัดแปลงมาจากนิยายของ Mai Jia เรื่องถอดรหัส เผยให้เห็นโลกลึกลับของหน่วย 701 หน่วยข่าวกรองลับสุดยอดของประเทศจีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโต้และทำลายรหัส เมื่อการถูกเลือกเข้ามาใน หน่วย 701 ทำให้เค้าคนพบศัตรูคือเพื่อนคือครูที่สอนเขา แต่นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นมาช่วยกันไขปริศนาสอดแหนมของหน่วย701 ลึกลับกันได้เลย

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 1

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 2

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 3

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 4

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 5

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 6

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 7

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 8

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 9

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 10

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 11

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 12

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 13

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 14

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 15

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 16

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 17

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 18

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 19

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 20

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 21

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 22

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 23

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 24

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 25

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 26

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 27

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 28

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 29

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 30

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 31

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 32

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 33

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 34

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 35

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 36

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 37

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 38

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 39

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 40

Decoded ถอดรหัสลับ [ซับไทย] Ep 41 [End]