series-th

Dance Sports Girls ซับไทย

Dance Sports Girls ซับไทย

บอกเล่าเรื่องราวของสาวๆ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา Geoje Girl ซึ่งมีความฝันที่แตกต่างกันและเตรียมพร้อมรับงานที่อู่ต่อเรือ ถึงแม้ว่าเกรดของพวกเธอจะน้อย แต่พวกเธอก็มีความพยายามที่จะกลายเป็นนักเต้นที่ดี

Dance Sports Girls ซับไทย EP.1

Dance Sports Girls ซับไทย EP.2

Dance Sports Girls ซับไทย EP.3

Dance Sports Girls ซับไทย EP.4

Dance Sports Girls ซับไทย EP.5

Dance Sports Girls ซับไทย EP.6

Dance Sports Girls ซับไทย EP.7

Dance Sports Girls ซับไทย EP.8

Dance Sports Girls ซับไทย EP.9

Dance Sports Girls ซับไทย EP.10

Dance Sports Girls ซับไทย EP.11

Dance Sports Girls ซับไทย EP.12