series-th

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

เป็นเรื่องของ Howard Silk พนักงานธรรมดาของ UN สาขาเบอร์ลิน ที่มีชีวิตประจำวันไปทำงานตอกบัตรและกลับบ้าน จนวันหนึ่งเขาได้พบกับ Prime ตัวตนของเขาในโลกคู่ขนานที่ทำงานเป็นนักฆ่าระดับพระกาฬให้กับรัฐบาล เขาจึงรู้ความจริงว่าเมื่อตอนสมัยสงครามเย็นได้มีการทดลองเกิดขึ้นและพวกเขาค้นพบโลกคู่ขนานที่มีคนเสมือนตัวเราอยู่ แต่จะมีจุดหนึ่งในชีวิตที่ทำให้ทั้งสองมีบุคลิกต่างกัน โดยสาเหตุที่ Prime มาหา Howard ก็เพราะว่าเขาคิดว่าเมีย Howard กำลังจะโดนนักฆ่าจากโลกคู่ขนานมาตามฆ่า และวิธีเดียวที่หยุดแผนการนั้นได้คือต้องสลับตัวกัน

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Counterpart Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10