series-th

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ)

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ)

ชอนแจอิล (คังจีฮวาน) เป็นนักสืบชั้นยอดที่มี IQ อัจฉริยะผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากข้อเท็จจริงตรรกะและตัวเลขเท่านั้น ในขณะเดียวกัน คิมทัน (คิมอ๊กบิน) เธอคือนักสืบมือใหม่ที่สามารถมองเห็นผีได้ พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ทรงพลัง

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.1

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.2

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.3

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.4

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.5

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.6

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.7

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.8

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.9

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.10

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.11

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.12

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.13

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.14

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.15

Children of a lesser god นักสืบ ไขคดีปริศนา พากย์ไทย (จบ) EP.16(END)