series-th

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย]

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย]

จางเสี่ยว ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศน้องใหม่ที่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของจีน ด้วยความที่เป็นน้องใหม่ทำให้เธอถูกเพ่งเล็งจากรุ่นพี่เพื่อนร่วมงาน แต่สวรรค์ยังเข้าข้างที่ อินเจิ้งหัว หน้าแผนกเห็นความสามารถในการทำงานของ จางเสี่ยว จึงคอยช่วยเหลือเธอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จังหวะนั้นเองชายหนุ่มบุคลิกท่าทางอ่อนโยนชื่อ คังซื่อหาน ก็ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอ แต่กลายเป็นว่าชายหนุ่มทั้งสองกลับต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทและ จางเสี่ยว ก็ถูกผลักดันเข้าสู่สนามแข่งครั้งนี้โดยที่เธอเองนั้นไม่ได้เต็มใจเลยสักนิด

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 1

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 2

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 3

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 4

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 5

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 6

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 7

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 8

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 9

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 10

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 11

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 12

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 13

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 14

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 15

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 16

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 17

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 18

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 19

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 20

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 21

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 22

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 23

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 24

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 25

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 26

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 27

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 28

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 29

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 30

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 31

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 32

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 33

Bu Bu Jing Xin ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ภาค 2 [พากษ์ไทย] Ep 34 [End]