series-th

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

หลังจากที่เกิดการฆาตกรรมเด็กหนุ่มขึ้นในเมืองชายทะเลขนาดเล็กของบรอดเชิร์ช นักสืบท้องถิ่น อิลลี มิลเลอร์ และอเล็ก ฮาร์ดีได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีลึกลับนี้

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Broadchurch Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8