series-th

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย]

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล  [พากษ์ไทย]

สิงหัวเจ๋อ เป็นมนุษย์อมตะที่มีชีวิตอยู่เพื่อตามสังหารแวมไพร์ จนได้มาพบกับ เมิ่งหนาน ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น แต่เธอมักมีอาการแปลกๆ จนเขาได้มารู้ความจริงว่าเธอเป็นแวมไพร์สาวที่สูญเสียความทรงจำ แม้จะมีความอาฆาตแค้นต่อแวมไพร์ แต่ความรู้สึกที่มีต่อเหมิงหนานกลับต่างกันออกไป สิงหัวเจ๋อตัดสินใจที่จะช่วยให้เหมิงหนานกลายเป็นมนุษย์ปกติให้ได้ สุดท้ายแล้วความรักต่างเผ่าพันธ์ุครั้งนี้จะจบลงอย่างไรติดตามได้ใน Blue Veins สงครามล่าพันธ์ุรัตติกาล

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 1

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 2

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 3

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 4

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 5

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 6

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 7

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 8

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 9

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 10

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 11

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 12

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 13

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 14

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 15

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 16

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 17

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 18

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 19

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 20

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 21

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 22

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 23

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 24

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 25

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 26

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 27

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 28

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 29

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 30

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 31

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 32

Blue Veins Blue Veins สงครามล่าพันธุ์รัตติกาล [พากษ์ไทย] Ep 33 [End]