series-th

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย]

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย]

ขณะที่เจฟเฟอร์สันและครอบครัวต้องรับมือกับการเปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึงและภัยคุกคามครั้งใหม่จากโทไบอัส ฟรีแลนด์ได้เรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ "ผู้คนในตู้"

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 1

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 2

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 3

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 4

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 5

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 6

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 7

Black Lightning Season 2 [พากษ์ไทย] Ep 8