series-th

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

ขณะที่เอลซ่ากับดั๊กต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากวิกฤติชีวิตคู่ เคซี่พยายามปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่ ส่วนแซมพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับชีวิตหลังจบการศึกษา

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

Atypical Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10