series-th

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]

คิมเบคจิน (คิมจูฮยอก) เป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นผู้นำในการรายงานข่าวทีม “Argon” เขาไม่ยอมรับข้อผิดพลาดและนำเสนอข่าวเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น ขณะเดียวกัน อียอนฮวา (ชอน อู ฮี) เป็นนักข่าวสัญญาจ้าง ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง เธอได้ย้ายให้ไปทำงานที่ “Argon” เธอต่อสู้เพื่อทำงานในฐานะนักข่าวและได้รับการฝึกอบรมที่เข้มงวดและเติบโตขึ้นในฐานะนักข่าว

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

Argon Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8