series-th

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

เรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจช่วยชีวิตของทีมกู้ภัยภายใต้สภาวการณ์ฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายต่างๆตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง การทำงานภายใต้ความกดดันของเจ้าหน้้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมแพทย์กับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา พวกเขาจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอรวมถึงการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองอีกด้วย

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.1

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.2

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.3

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.4

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.5

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.6

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.7

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.8

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.9

9-1-1 SEASON 2 [Soundtrack บรรยายไทย] EP.10