series-th

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย]

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย]

ประสบการณ์การทำงานที่เจอกับแรงกดดันของหน่วยงานแรกที่ตอบรับต่อสายที่แจ้งเข้ามาผ่านเบอร์โทรฉุกเฉิน 911 ทั้งผู้รับแจ้ง ตำรวจ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และพนักงานดับเพลิงในสถานการณ์ที่ระทึกใจและทำเอาแทบหัวใจหยุดเต้น พวกเขาต้องหาความสมดุลในการช่วยชีวิตผู้คนและการแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองด้วย

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 1

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 2

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 3

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 4

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 5

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 6

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 7

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 8

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 9

9-1-1 Season 1 ไนน์-วัน-วัน ปี 1 [พากษ์ไทย] Ep 10