series-th

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]

เมื่อการคัดสรรครั้งต่อไปใกล้เข้ามา กลุ่มผู้ต่อต้านจึงวางแผนพร้อมมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อทำลายการคัดสรรให้สิ้นซาก ส่วนมิเชลีพบว่าตัวเองตกอยู่ในที่นั่งลำบาก

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 1

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 2

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 3

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 4

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 5

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 6

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 7

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 8

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 9

3% Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย] Ep 10