series-th

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

เปาบุ้นจิ้น เวอร์ชั่นปี 2010 นี้เป็นการรีบูทการเรื่องราวของเปาเจิ่ง (เปาบุ้นจิ้น) ตั้งแต่ท่านเปายังไม่เกิดเลย ซึ่งเปาบุ้นจิ้น 2010 นี้ได้อิงจากนิยายเรื่อง 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ผสมผสานกับความเชื่อว่าท่านเปาเป็นดาวบุ๋นมาจุติ ในเวอร์ชั่นนี้เราจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้เห็นจาก เปาบุ้นจิ้น เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ เช่น อ้ายหู่ องครักษ์น้อยพิทักษ์ท่านเปาอีกหนึ่งคน และตัวละครอีกหลายตัวขออุปส์ไว้ก่อน รอไปดูในเรื่องเลยดีกว่า

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 1

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 2

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 3

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 4

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 5

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 5

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 7

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 8

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 9

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 10

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 11

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 12

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 13

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 14

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 15

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 16

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 17

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 18

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 19

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 20

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 21

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 22

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 23

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 24

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 25

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 26

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 27

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 28

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 29

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 30

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 31

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 32

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 33

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 34

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 35

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 36

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 37

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 38

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 39

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep 40