series-th

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง

"เรื่องราวจะดำเนินต่อมาจาก เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม ซึ่งในเปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง นี้ท่านเปาจะต้องพบกับคดีความลับที่ถูกปิดตายมานานยากต่อการสืบ แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนเรียกร้องความเป็นธรรมท่านเปาจึงต้องสืบสวนและตัดสินอย่างดีที่สุด แบ่งออกเป็น 6 คดีด้วยกันคือ

คดีที่ 1 หงโจวอี๋เหิ่น (ความแค้นหงโจว)

คดีที่ 2 จินอี้เหมิง (หมั้นหมายจินอี้)

คดีที่ 3 ซืออิ๋งจี้ (คดีเด็กหาย)

คดีที่ 4 เทาเซียงโหลว

คดีที่ 5 ซันตั่วจินฮัว (ดอกไม้ทองสามดอก)

คดีที่ 6 ตวนซีเสี่ยเยี่ยน"

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 1

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 2

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 3

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 4

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 5

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 6

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 7

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 8

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 9

เปาบุ้นจิ้น เปิดตำนานศาลไคฟง Ep 10