series-th

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม

แม่น้ำไช่เหอท่วมทะลักเมืองคายฟง ฤดูฝนของทุกปีจึงนำมาซึ่งความสูญเสีย ปีนี้ฝนตกไม่หยุด ทำให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลงจนกลายเป็นอุทกภัย เรื่องที่ชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายจากอุทกภัยร้อนถึง ราชสำนัก เหยินจงฮ่องเต้ทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้ศาลคายฟงและกองควบคุมน้ำร่วมมือกันสืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัย แท้ที่จริงแล้วมีพวกทุจริตอยู่ด้วยหรือไม่ ตู้ผิงคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถแห่งกองควบคุมน้ำรายงานต่อเปาบุ้นจิ้นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยว่าตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยคฤหาสน์ของท่านอ๋อง,ขุนนางใหญ่ ตลอดจนคหบดีเศรษฐีซึ่งปลูกสร้างขวางทางเดินของน้ำ ทำให้น้ำไม่มีทางระบายจนล้นเอ่อเป็นเหตุให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลง

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 1

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 2

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 3

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 4

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 5

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 6

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 7

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 8

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 9

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 10

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 11

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 12

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 13

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 14

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 15

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 16

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 17

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 18

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 19

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 20

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 21

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 22

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 23

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 24

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 25

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 26

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 27

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 28

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 29

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 30

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 31

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 32

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 33

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 34

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 35

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 36

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 37

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 38

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 39

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 40 [End]